Výroba a služby

Charakteristika podniku

   Družstvo hospodaří v horské oblasti Šumavy v nadmořské výšce 750 m n. m. na ploše 740 ha, z toho je 200 ha orné půdy a 540 ha luk a pastvin.

    Hlavním výrobním zaměřením je výroba mléka, hovězího masa a zástavového skotu. V rostlinné výrobě je to produkce krmných obilovin a objemných krmiv pro skot.

   Dalším odvětvím jsou služby se zemědělskou mechanizací a opravy zemědělských strojů.

Výroba

Živočišná výroba

Rostlinná výroba

Služby

 

Publikováno  16.03.2014