Informační deska

Pozvánky na členské schůze

Dokument Datum uložení
Pozvánka na členskou schůzi svolanou na 28.června 2024 5.6.2024
Stanovy družstva schválené na schůzi dne 25.6.2021 9.8.2023

Výroční zprávy a výkazy

Dokument Datum uložení
2023 Rozvaha 5.6.2024
2023 Výkaz zisků a ztrát 5.6.2024
2023 Příloha k účetní závěrce 5.6.2024
2022 Rozvaha 22.5.2023
2022 Výkaz zisků a ztrát 22.5.2023
2022 Příloha k účetní závěrce 22.5.2023
2021 Rozvaha 22.5.2023
2021 Výkaz zisků a ztrát 22.5.2023
2021 Příloha k účetní závěrce 22.5.2023
2020 Rozvaha 22.5.2023
2020 Výkaz zisků a ztrát 22.5.2023
2020 Příloha k účetní závěrce 22.5.2023
2019 Rozvaha 5.3.2020
2019 Výkaz zisků a ztrát 5.3.2020
2019 Příloha k účetní závěrce 5.3.2020
2018 Rozvaha 7.3.2019
2018 Výkaz zisků a ztrát 7.3.2019
2018  Příloha k účetní závěrce 7.3.2019
2017 Rozvaha 9.3.2018
2017 Výkaz zisků a ztrát 9.3.2018
2017  Příloha k účetní závěrce 9.3.2018
2016 Rozvaha 7.3.2017
2016 Výkaz zisků a ztrát 7.3.2017
2016  Příloha k účetní závěrce 7.3.2017
2015 Rozvaha 4.3.2016
2015 Výkaz zisků a ztrát 4.3.2016
2015  Příloha k účetní závěrce 4.3.2016
2014 Rozvaha 10.3.2015
2014 Výkaz zisků a ztrát 10.3.2015
2014  Příloha k účetní závěrce 10.3.2015
2013 Rozvaha  6.3.2014
2013 Výkaz zisků a ztrát  6.3.2014
2013  Příloha k účetní závěrce  6.3.2014

 

Publikováno  05.06.2024