Informační deska

Pozvánky na členské schůze

Dokument Datum uložení
Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 29.března 2019 7.3.2019
Stanovy družstva schválené na schůzi dne 30.4.2014 28.5.2014

Výroční zprávy a výkazy

Dokument Datum uložení
2018 Rozvaha 7.3.2019
2018 Výkaz zisků a ztrát 7.3.2019
2018  Příloha k účetní závěrce 7.3.2019
2017 Rozvaha 9.3.2018
2017 Výkaz zisků a ztrát 9.3.2018
2017  Příloha k účetní závěrce 9.3.2018
2016 Rozvaha 7.3.2017
2016 Výkaz zisků a ztrát 7.3.2017
2016  Příloha k účetní závěrce 7.3.2017
2015 Rozvaha 4.3.2016
2015 Výkaz zisků a ztrát 4.3.2016
2015  Příloha k účetní závěrce 4.3.2016
2014 Rozvaha 10.3.2015
2014 Výkaz zisků a ztrát 10.3.2015
2014  Příloha k účetní závěrce 10.3.2015
2013 Rozvaha  6.3.2014
2013 Výkaz zisků a ztrát  6.3.2014
2013  Příloha k účetní závěrce  6.3.2014

 

Publikováno  06.03.2019